Máy chém gân inox c?i 42

Máy chém gân inox c?i 42

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA TRUYỀN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA TRUYỀN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA TRUYỀN
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA TRUYỀN
Điện thoại
Kinh Doanh Máy
0989 300 006
         0826 300 006
Điện thoại
Kinh Doanh Thực Phẩm
0989 278 168
Menu
MÁY CHEM GÂN INOX CỐI 42
Mô tả sản phẩm
Máy sản xuất cùng loại
backtop