Thực Phẩm Chế Biến Đóng Gói Sẵn

Thực Phẩm Chế Biến Đóng Gói Sẵn

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA TRUYỀN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA TRUYỀN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA TRUYỀN
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA TRUYỀN
Điện thoại
Kinh Doanh Máy
0989 300 006
         0826 300 006
Điện thoại
Kinh Doanh Thực Phẩm
0989 278 168
Menu
NEM HUẾ 500G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
NEM CHUA 200G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
GIÒ LỤA 1KG
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
DA BAO 1KG
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
CHẢ DA ỚT XIÊM XANH 500g
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
NEM NƯỚNG
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
NEM CHUA 250G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
GIÒ THỦ 250G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
GIÒ THỦ 500G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
GIÒ LỤA 250G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
GIÒ LỤA 500G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
DA BAO 500G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
NEM CHUA 150G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
NEM HUẾ 100G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
NEM HUẾ 200G
Giá bán lẻ đề nghị: Liên hệ
backtop